Turkish Magic

Blog posvećen bogatoj tradiciji turske magije i vjerovanja. البوسنة والهرسك

03.11.2013.

HAPPY ISLAMIC NEW YEAR!

08.01.2013.

Günlerin Ve Gecelerin Hayır Ve Şer Saatleri:

 

İSMİ

GÜNÜ

TABİATI

ULVİ MELEĞİ

SUFLİ MÜVEKKİLİ

Güneş (Şems)

Pazar

Har Yabis

Rukyail

Meymun

Ay (Kamer)

Pazartesi

Barid Ratb

Cebrail

Mürre

Merih

Salı

Har Yabis

Semsemail

Ahmer

Utarit

Çarşamba

Mümtezic

Mikail

Burkan

Müşteri

Perşembe

Har Ratb

Sarfiyail

Şemhureş

Zühre

Cuma

Barid Yabis

Aynıyail

Zübea

Zuhal

Cumartesi

Barid Ratb

Kesfiyail

MüzhebÖzellikle bu günün ilk saati veya her hangi bir vaktinde, Zühre, Müşteri, ve Ay uydularının (yıldızlarının) bu saatlerinde ilk yolculuğa çıkanlar murad ve arzularına erişmiş olurlar. Zira bu ilk saatta ay kendisinden birer karış uzakta bulunan iki yıldız arasındaki konakta bulunur. Ayın bu konaktan diğer konağa intikali süratlidir. Her hangi bir kimse işini acele ile yapılmasını isterse bu saat vaktini kollamalıdır. Zira, bu saat niyet edilen işe başlamak için mesela, Ekin ekmek, yola hazırlanmak, gemiye binmek sevgi aşk muhabbet için kolaylıkla uygulanacağı bir saattir. Yorulmadan ve hiç bir zarar ve ziyana uğramadan para kazanmak için en hayırlı bir vakittir.


Şunu bilki, Ay! (Mai, Leyli, Ünsadir) Türkçe şu anlama gelir: ay sulu, karanlık ve dişi sıfattadır. Aynı şeref sahibi olarak intisabi olduğu burçta (Yengeç) ve (Öküz) Burçlarıdır. Ay her (Menzilde ) konak veya durakta bir gün ve bir gece kalır. Her Burçta da takribi olarak 2 1/3 gün kalır, bütün gök katlarını, yani devresini 28 veya 29 gün de tamamlar. Zira ilk insan (Adem) Babamız Ve (Havva) annemiz. Bu günde yaratıldılar. Ay uydusu (yıldızı) dünya göğünde hükmünü ve etkisini yaparak seneyi tamamlar, zira ay'da Yengeç burcu gibi su gibi dalgalı ve değişken sıfattadır. Ve yine böyle bir günde Allah'ın selamı üzerine olsun (Nuh) Peygamber doğmuştur. Bu sebeble şeref ve asalet taşır.


Utarid yıldızının (kevkebinin) özel günü olan Pazar gününün saatlerinde, canlılardaki etkisi,
nisbeti ve sıfatları özellikleri.

Pazartesi günü ( Cuma Gecesi )


1. saati Ay (Kamer)

Pazartesi günü en şerefli birinci saat Ay saatidir :
Arabi ayın ilk pazartesi sabahı ilk saatine denk gelirse bu saatte sevgi muhabbet huzursuzluk gidermek kalpleri birleştirmek gibi işler ve dilleri bağlamak edilen dualar oldukça tesirlidir. Bu saat sevişmeye ve anlaşmaya yarayan en iyi ve en etkili saattir.

2. Zuhal Saati

Pazartesi gününün İkinci saati : Bu saatte ayırma , ara açma kargaşa kin adavet ayrılık yapma parçalanma ve dağıtmaya en uygun ve en etkili bir saatir. Bu saatte yolculuğa çıkmak asli temel ihtiyaçları elde etmek gibi konularda çalışıp çabalamak elverişli saattir.

3. Müşteri saati

Pazartesi gününün üçüncü saaati : Sevgi muhabbet ara bulma dostluk muhabbet sevişme birleştirme anlaşmaya müsayit en uygun ve en iyi bir vakittir bu vakit kaçırılmaz bir zamandır. Bu saatte aşıkların arasını yapmak yuvalar kurmasını temin etmek için gerekli yazı ve duaların okunması tesirlidir. Bol rızık nasip kısmet açma belalardan korunma saatidir.

4. Merih saati

Pazartesi gününün dördüncü saati : Bu dördüncü zıt ters olan nahıs ve uğursuz bir saattir. Bu saatte kötülükle ilgili yazılara aittir. Bu vakit döğüşmeye ve savaşmaya ve bu gibi hazırlıklara en iyi en güzel bir vakittir

5. Güneş saati

Pazartesi gününün beşinci saati :
Bu saat hayırlı bir saattir her haceti yerine getirmeye uygundur. Başarılı olmak için bu saatte yazı yazılır ve dua edilir. Ayrıca bu vakitte kavga dövüş savaş gibi vakitlerede aynı zamanda uygundur ve münasib bir zamandır.

6. Zühre saati

Pazartesi gününün altıncı saati :
Bu saatte tılsımlar hazırlanır. Her türlü bağlılığın yapılması için uygun bir saattir. Şeytanları ve Cinleri bağlamaya en iyi ve en etkili bir saattir.

7. Utarid Saati

Pazartesi gününün yedinci saati :
Bu saatte haram ve kötülükleri önlemek tefrik yani ayrılık işleri için tesirli bir saattir. Ve yine bu saatte Ziyafet, davet, ve Dua yazmaya en iyi en etkili bir vakit ve zamandır asla kaçırma.

8. Kamer saati

Pazartesi gününün sekizinci saati :
Bu saatte hayırlı olan çeşitli dua ve tılsımlar hazırlanır.Aşk sevgi ve dostluk barıştırma gibi. Nikah ve evlenme işlerini görmeye en etkili ve münasib bir zamandır.

9. Zuhal saati

Pazartesi gününün dokuzuncu saati : Bu vakitte hiç bir şeyin yapılmasına uygun olmayan bir zıt ters aksi (nahıs) bir vakittir. Zina yapan kötü yolda gezen kişilerin nefislerini bağlamak huylarından vazgeçirmek için gerekli havasın hazırlanılmasında çok tesirli bir saattir.

10. Müşteri Saati

Pazartesi gününün onuncu saati : Bu vakitte ise ayırmaya ve bölmeye adavet kin nefret sokmaya uygun olmayan bir saattir. İnsanların iyiliğine menfaatine dua tılsım vefk çizmeye müsait bir saattir.

11. Merih saati

Pazartesi gününün onbirinci saati :
Bu günün bu zamanında sakın alış veriş ve satış işlerine girme çünkü bu işlere uygun olmayan ters ve zıt bir vakit olma sebebidir bu işlerden uzak dur ve kaybetme. Kötü ve uğursuz bir saattir. Kin ve düşmanlık ara açma işleri yapılır.

12. Şems saati

Pazartesi gününün onikinci saati : bu saati ise Hükümdarların ve Padişahların yanına girmeye uygun olmayan bir saatir. bu saate ileri gelenler ve devlet büyüklerinin yanına gidilmez istek ve talepte bulunmak için zıt ters bir zaman olması sebeb ile uzak durmak ve bu saatin geçmesini beklemektir.
Aile huzuru sevgi muhabbet ile ilgili dua tılsım dil bağı konusunda gereken dualar edilir.
09.12.2012.

Ajvatovica

Bosna’nın merkezindeki Prusac köyüne 6-7 km uzaklıkta bulunan Ajvatovica, Balkanlarda yaşayan Müslümanların en eski dini buluşma mekanı. İnananlar – ve Donji Vakuf, Gornji Vakuf ve Bugojno gibi komşu kasabalardan gelenler – her yaz burayı ziyaret ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayı (2010), bu önemli etkinliğin 500. yıldönümüydü.

Ajvatovica ismi, meşhur bir efsaneye göre 15. yüzyılda yaşamış olan Ajvaz-Dedo adlı bir inanandan geliyor. O dönemde Prusac’ta su olmadığından, insanlar sürekli su arıyormuş. Ajvaz-Dedo, iyi bir kaynak bulup, köye su götürmek için çalışmaya başlamış. Çalışırken yoluna 74 metre boyunda ve 30 metre eninde büyük bir kaya çıkmış. Efsaneye göre Ajvaz-Dedo 40 gün boyunca sabah erken saatte Allah’a dua etmiş ve 40. günde kaya parçalanarak, kaynak suyu akmaya başlamış. Böylelikle köylüler, çok ihtiyaç duydukları suya kavuşmuş.

Bosna’daki Müslümanlara ait bir gelenek olan Ajvatovica etkinliğinin, yağmur, verimlilik ve yaz hasadının korunması için yapılan eski Bogumil dualarından geldiğine inanılıyor. Bogumiller, Bosna’nın 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu tarafından işgal edilmesinden önce bölgede hüküm süren bir dini topluluktu. Ajvatovica, her yıl Haziran ayına denk gelir ve hemen hemen tüm ay boyunca devam eder. 1946 yılında, dönemin Komünist liderleri tarafından yasaklanan etkinlik, 1990 yılında yeniden düzenlenmeye başladı ve o tarihten bu yana düzenli olarak yapıldı.

22.11.2012.

Prof. Naom Chomsky "IT IS NOT WAR; IT IS MURDER!"Prof. Naom Chomsky "IT IS NOT WAR; IT IS MURDER!"


(WASHINGTON DC) - The following statement by Noam Chomsky indicates a different stand toward Israeli aggression than Prof. Chomsky has revealed in the past: "The incursion and bombardment of Gaza is not about destroying Hamas. It is not about stopping rocket fire into Israel, it is not about achieving peace.

Chomsky Statement on Israel's War on Gaza

It is not a war, it is murder.

Prof. Noam Chomsky

November 17, 2012

(WASHINGTON DC) - The following statement by Noam Chomsky indicates a different stand toward Israeli aggression than Prof. Chomsky has revealed in the past:

"The incursion and bombardment of Gaza is not about destroying Hamas. It is not about stopping rocket fire into Israel, it is not about achieving peace.

The Israeli decision to rain death and destruction on Gaza, to use lethal weapons of the modern battlefield on a largely defenseless civilian population, is the final phase in a decades-long campaign to ethnically-cleanse Palestinians.

Israel uses sophisticated attack jets and naval vessels to bomb densely-crowded refugee camps, schools, apartment blocks, mosques, and slums to attack a population that has no air force, no air defense, no navy, no heavy weapons, no artillery units, no mechanized armor, no command in control, no army… and calls it a war. It is not a war, it is murder.

“When Israelis in the occupied territories now claim that they have to defend themselves, they are defending themselves in the sense that any military occupier has to defend itself against the population they are crushing. You can't defend yourself when you're militarily occupying someone else's land. That's not defense. Call it what you like, it's not defense.”

 

 

18.07.2012.

Muska

Muska comes from the Arab word nusha, which means "something written." This refers to the writing that people carry about as protection against evil forces, usually in the form of short prayers, images or numbers and words with a magic significance. A muska is written by a hoca and can be used as general protection against illness and misfortune.

18.07.2012.

Mashallah! - against evil eye

A popular exclamation among Muslims, also commonly used by Jews, was mashallah, that is, whatever God wishes. Saying mashallah was a way of voicing approval without bringing on fears of the evil eye.

Another way of averting the Evil Eye, when cast by envy, is by giving the glory to God in the exclamation "Mashallah !“. It is dangerous to praise a baby or a beautiful woman, for that may bring the Evil Eye on them, but if the charm or beauty be ascribed to God they will be safe. So when a hanum sees a beautiful child, she does not say; „how pretty she is!“ but prudently exclaims „Mašallah!“.

The Evil Eye is especially dreaded for new-born babes. Those who come to see the baby seek to avert evil influences by spitting at the child, and using abusive epithets. When all the visitors have left, the women of the house hold throw on the mangal a clove for each visitor. If it explodes it is proof that the person named with it has been quilty of casting the Evil Eye on either the hapless infant or its mother. Measures are immediately taken to protect the supposed victims, who are fumigated with smoke arising from locks of hair thrown on the live coals, this being accompanied by spittings, blowings, prayers, and mystic incantations, until a fit of yawning shows that the Evil Spirit has left the sufferer. After this, a servant is sent to the house of the guilty one to obtain possession surreptitiously of a scrap of clothing belonging to the woman who cast the spell, and this is burned also in the presence of mother and child. Midwives are very learned in spells to avert evil.

17.07.2012.

Tradition belief in Amulets

Although Islam denounced irrational customs and traditions, superstitious beliefs and practices remained popular among all social classes from all religious backgrounds. Muslims, Christians and Jews, of both sexes and every age, believed in the power of amulet (hamail), talismans (tilsum) or charms (sihir) of some kind.

Indeed, charms and magical formulas covered the smallest contingencies of daily life.

The most common charms were “of stone or metal, strips of paper, parchment, leather, and gems, which were specially valuable as talismans. Writings of any kind, particularly those containing verses of the Quran, were popularly regarded as a charm of greatest magic and power. The “best talisman of all” was a copy of the holy Quran; “sometimes a small one was worn in an embroidered leather or velvet case carried on a silk cord which passed over the left shoulder and across the body; very powerful too were the ninety-nine names of God. But many other written charms included the names of saints and angels, or magic squares, or diagrams and combinations of numerals and sometimes the words of an incantation were interpolated between the verses of the Fatiha. These written charms „were worn by adults and children, hung on cradles and round the neck or on the foreheads of animals, and suspended in houses and shops ; in fact they were used everywhere as protection from evil.“ Written charms and incantations were used to exorcise evil spirit (jinns), procure aid from unknown powers, separate a boy and a girl who had fallen in love, prevent a man from leaving his wife for antother woman, and cure a serious ailment.
25.06.2012.

Muska or Hamail

The use of amulets was justified by a saying of Mohammed: "There is no wrong in using charms and spells so long as you do not associate anything with God!".

The Turkish word “muska” comes from the Arabic word “nuskhah”. It was transferred into Turkish in the form of muska. It is called “hurz” in North Africa, “hamaya”, “hafiz” or “maaza” in East Arabia, “zapis”, “hamajlija”, “hodžino pismo” in Bosnia, “muska”, “nusha” or “hamail” in Turkish.

Those who prepare Hamail (or Muska) are, in most cases, acquainted with astrology, astronomy and geomancy, with the aid of which they fix up the auspicious hour. In geomancy, dots and lines have their own significance. The time for writing an amulet is fixed. Mysterious signs and words are used as spells, while numbers and human and animal figures play an important role. Magic words, formulae, the different names of God, and of angels, sentences from the Quran, etc., engraved on square-sized metal (silver) plate, or on paper or on silk, and written over in saffron coloured or black ink, and sprinkled in certain cases with perfume or rose-water , form the staple of amulets and charms in use. These are worn on the body after some formality, so that the possessor may be sure of its effect. The day and hour for putting on a Zapis is fixed by the writer, and women wear it in their necklaces, or as part of a head ornament. Some Zapis are made with a definite object in view, for example, for a disease or to attract one's beloved or as a safeguard against evil genii. Some are used for securing general good also.

Many amulets are used primarily for protection against the evil eye (al- 'ain, al-nazra, al-hasad), the jinn, and the 'afarit. The widespread belief in the existence of the mysterious power of evil is justified by passages in the Qur'an and the prophetic traditions (hadith).

These magical formulae and signs include the “highest name of Allah“ or „ismillahil-asma“, as well as combinations of the seven letters of the Arabic alphabet that do not appear in the first chapter of the Qur'an. These seven letters refer to the seven kings of the jinn as well as to a cosmological system that does not need to be examined here because it is largely unknown to the general population and is in fact reserved for a small number od specialists.

Magic tool

1. The ink used for writing amulets is saffron water, rose water, orange water, the juice of onions, water from the sacred well of Zem Zem, and sometimes even human blood.

2. Frankincense and coriander played an important role during magic rituals. Coriander is called teffah l-jinn, «the apples of the jinn.»

11.03.2012.

Bosnian prophecy

During the last decade of the 20th century many astrologers were announcing the coming of the age of Aquarius which should bring peace and advancement to humanity and it should forever close the doors on the dark age of the Pisces which was full of wars and misfortunes. Entering the 21st century and the long awaited era of Aquarius nothing has changed, on the contrary the whole world entered an even bleaker and negative era. What do the old Bosnian prophecies say about all of this?

Announcement of war and crimes 

All of the prophecies coming from the Bosnian people are of an oral character, they were recited traditionally as a warning from the elders to the younger generations. It is interesting that they are full of negative predictions which talk about accidents, wars, misfortunes. They never determine the time of any of the events, however it can be easily discovered by analysis. The most interesting predictions are those that deal with the Bosnian people. An old Imam from Velika Kladuša foretold during the 70's "the rule of a Woman Jinn which is more wicked than the Male Jinn"- "When the female Jinn starts ruling, said the old Imam, our people will disperse around the world, and we will long to see each other!"

Aggression on Bosnia and Herzegovina (1992-1995) from Serbia and Montenegro which culminated with the genocide on the Bosniaks in Srebrenica forced millions of people to abandon their homes and try their luck in other countries. Another harbinger of the war is the sentence "When the world becomes red, horrible times will await Bosnia!" In this sentence the symbolic term "red" means when the roofs of the houses become red (red bricks). The economic boom in Bosnia which took place during the second half of the past decade enabled the building of better houses and it also changed and upgraded the way houses were built.
"Neighbours will start hating each others, brothers will hate each others, there will be no shame, children will be giving birth to children", foretold the great prophecies announcing the coming of a great hatred whose consequences could have been seen in the media that reported of the great atrocities that the Serbian army undertook throughout Bosnia and Herzegovina.
The second part of the prophecy dealt with the moral debasement of the human race, the rise of juvenile delinquency, crime, no moral role models.

Judgement day or nuclear war?

Today the folk wisdom claims that the world is "cleansed" every 40 years, i.e. there is a big war or a disaster that sweeps away millions of human lives. And this will continue until judgment day. According to the predictions of the people, "40 years before the judgement day three heavenly gifts will disappear from the Earth- bees, sheep and wheat!" The description of the last day on Earth, or the world as we know it are summed up in the following dramatic sentences: "A multitude of hot stones will fall on the Earth and it will melt and scorch its surface." We can forebode that here we are dealing with a nuclear disaster or another disaster that will afflict the Earth because the Bosnian prophecy continues with the following words: "Not all people will perish, from this disaster new people will emerge, shorter and instead of two eyes they will only have one. Because the sun will beat down mercilessly these people will run underground where they will have some peace and quite." By interpreting these omens we can reach a conclusion that people could suffer some sort of radiation because of some sort of disaster and that their bodies could mutate or evolve into a different and deformed form. The prophecy also foretells our future that will take place in underground cities whose blueprints and plans are already among us.

15.01.2012.

Šerbet dokmek

Šerbet Dokmek "to pour a sweet fruit drink". When an individual is troubled by a ruh "soul", akil "mental", or sinir "nervous" disorder which is associated with or follows a fall, his family believes evil spirits are the underlying cause and must be propitiated before health can be restored. Either the ill person, himself, or a member of his family prepares a sweet fruit drink (Turk, "serbet") in the ordinary fashion. Then a person who can either read or recite the Quran comes to the home and says the Sure-i Ihlas — 112t sura of the Quran — three times and the Fatiha once. Next, he blows over the serbet. At about midnight, the ill person secretly takes the sweet drink either to the spot where he presumably collided with evil spirits and fell, or to a crossroad where he pours it on the ground, saying, "Take my troubles, give me my health. We give flavor to your mouth, give flavor to ours in return" (ie, we please you, please us in return). The ill person must then return home quickly without looking back.


Noviji postovi | Stariji postovi

Turkish Magic
Web Development
Web Development
Web Development
Free Counter

Powered by Blogger.ba