Turkish Magic

Blog posvećen bogatoj tradiciji turske magije i vjerovanja. البوسنة والهرسك

14.03.2015.

İskambille fal

İspatı 1- Bi- risile kavga edeceksin, 2. para gelecek , 3 misafirliğe gideceksin, 4. işinde muvaffakiyet var, 5- ehemmiyetsiz bir şey kaybedeceksin, 6. çok kederin var, 7. ümidin tahakkuk edecek, 8- her beğendiğin olacak, 9- saadetlisin bilmiyorsan, 10- bir kadın kötülük düşünüyor, 11- istikbalin iyidir, 12. yolundan dönersen iyidir, 13- onu nasıl bırakmışsan öyle bulacaksın.

Karamaca : 1 • acıklı haber 2» ufak bir rahatsızlık, 3- düşmanın faaliyettedir, 4. sevgisiz bir adama rastgeleceksin, 5. beklediğin haber veya mektup gelmiyecek, 6- geç kurtulacaksın, 7 ağrı ve acı geçireceksin» 8- sevgilin kederlidir, 9- ümidin boşa çıkacak, 10- bir şey kaybedeceksin, 11 teşebbüs ettiğin iş hayırlıdır, 12 zinhar ümide kapılma, 13. bir müddet daha bekliyeceksin.

Kupa: 1 . hayırlı haber, 2. iyi yolcu, 3. zenginlik, 4. seri haber, 5 güzel rüya, 6. ümidin çıkacak, muradına ereceksin, 7. hediye alacaksın, 8- oyun kazanacaksın, 9. birisi senin işine çalışıyor, 10- birisi sana kötülük düşünüyor, 1 1 . halasın yakındır, 12- muvaffak olacaksın, 13. iktidarından fazla iş bulamıyacaksın.

Dinayrr. 1- istikbalin iyidir, 2- ümidini kesme, 3 ansızın sevineceksin, 4- istediğine bu husustaki telâkkilerini etrafile iza- heden bu tetkik çerçevesi içinde rastgelecegsin, 5 tuhaf bir şeye rastlayacaksın, 6 . beklediğin gelecek, 7- misafirin gelecek, 8. işin yolunda merak etme, 9- saadetin yakındır, 10- .-ebat lâzım ümidini kesme, 11. boş yere kızma, 12. düşündüğün kimseler rahat ve sıhhattedirler, 13 istediğin olacak.

İskambiller birden itibaren sayılır, her sayı yukarıda yakılan manayı ifade eder. 1 1 oğ lan, !2 kız, 13 pa pastır- İskambiller karışık olsa da ziyanı yoktur, yalnız sayı arası şaşmamak lazımdır. Sıra ile gelen iskambiller üç defa açılır, her defada ortaya dizilir, kitap okunur gibi sayı üzerinden fal söylenir.

Turkish Magic
Web Development
Web Development
Web Development
Free Counter

Powered by Blogger.ba