Turkish Magic

Blog posvećen bogatoj tradiciji turske magije i vjerovanja. البوسنة والهرسك

30.11.2008.

Ribat

 

 Posebna vrsta ljubavne magije koja se temelji na vezanju i razvezivanju čvorova kako bi se time opčinila i zavela neka određena osoba naziva se Ribat.Ovaj vid magije je izuzetno opasan i moćan pošto se često koristi za rastavljanje parova što se smatra velikim grijehom.

Kada se želi neko ljubavno privući tojest „svezati“ na uže se veže sedam čvorova i pri svakom vezivanju govori se:

 

Ufin dufin ve hile bejnehum

ve bejne ma ještehune

kema fuile bišejihim min kalbu

innehum kanu fi šekkin murib.

Inneke mejjitun ve inehum mejjitun

kezalike jemute zekeri n.n od majke n.

 

Tako vezano uže potom se gurne pod kakav težak kamen.Kad se, nakon nekog vremena, vezana osoba želi osloboditi buyu čarolije čvorove treba razvezati i ostaviti da uže prenoći u posudi vode pa se sutradan sve baci niz kakvu rijeku ili potok.

29.11.2008.

Martifal

Martifal ili u prijevodu martovski fal gatanje je koje se ritualno vrši u Turskoj samo za Hidirllez.Glavni rekvizit gatanja je nov ćup napunjen vodom sa rijeke.U njega sve zainteresirane djevojke spuste po neki svoj nišan (biljeg, predmet) a to je obično dugme, prsten, rinčice ili minđuše i slično.Ponekad se znalo u jednom ćupu naći i po stotinu nišana, što samo dokazuje koliku je popularnost uživalo ovakvo gatanje.Kako je ovo isključivo žensko falanje njemu ne mogu prisustvovati muškarci, no, djevojke mogu ubaciti neki njihov nišan, na primjer sestra bratov ili zaručnikov, kako bi se iščitala u odsutnosti njihova sudbina.Kad se ubace svi nišani, ćup se ukrasi zelenilom a odozgo ga  

pokriju bijelim platnom i podvežu.Dvije ili tri djevojke zatim ga nose pod grm ruže da tu prenoći uoči Hidirlleza.

Zbog sigurnosti od krađe, pošto nekad u ćupu završe i jako dragocijeni predmeti, odrede se djevojke koje će preko noći stražariti u njegovoj blizini.U jutro Hidirlleza počinju pristizati kući kod nene faladžinice sve žene i djevojke čiji su nišani u martifalu.Čim se sve okupe ćup se svečano prenosi u sobu gdje će se obaviti samo falanje.

Ona nena koja će vaditi nišane i proricati sudbinu zauzima dominantno mjesto među njima i započne ritual sa riječima:

 

 

Martifalm, fal ola, oči dolu, hal ola!

Martifale đelenji muradi hasl ola.

 

 

Ili u prijevodu na bosanski:

 

 

Martifale moj, budi sudbina,

puna tvoja sadržina neka se razriješi!

Neka se želja ispuni onima,

koji su na martifal došli.

 

 

Pošto to izgovori faladžinica zavuče svoju desnu ruku u ćup i nasumice vadi jedan po jedan nišan te tumači njegovo znamenje po svom ličnom nadahnuću i iskustvu.Prvi izvučen nišan smatra se sretnim i ona čiji je označava se pobjednicom cijelokupnog gatanja.Inače, martifal je zanimljiv ritual zbog svog socijalnog karaktera, on u sebi ima izraženu notu druženja i veselja, vjerovatno iz razloga što se samo Hidirllez u turskom narodu smatra danom sreće i gatanja. Da je tako potkrepljuja izjava samih faladžinica o martifalu: «Ne ise hali, o čikar martifali» ili na bosanskom: «Prema stvarnom stanju osobe i martifal izlazi!».

Dok se po sobi čuju smijanje, kikotanje a na licima djevojaka i žena očitava neka bojaznost i nestrpljivost faladžinica vadi jedan po jedan nišan i pazi da ne ponovi dvijema osobama isto predviđanje.U četiri proročka stiha ona sabere svoju misao i ponovi je na sav glas.Ona koja čuje lijepe riječi raduje se puna nade dok one u čijim se proročkim izjavama osjeti mrva ironije, zajedljivosti ili aludiranja na njenu ljepotu, status u društvu, odnos prema mužu, momku ili djeci ožaloste se.

Kako je većina njih prisutvovala i onom lanjskom martifalu sa posebnom pažnjom pamte prošlu proročku izjavu i upoređuju je sa ovogodišnjom da bi odredile po njoj jesu li sada sretnije ili nesretnije.Martifal se vadi tokom cijelog dana, od ranog jutra pa do akšama.Tog dana , žene i djevojke, izmjenjuju se u dolascima i odlascima, no, martifal nikada ne ostaje sam, dok se svi nišani iz njega ne izvade.Iako sa prvim sutonom martifal završava impresije o njemu prepričavaju se među ženama i djevojkama i po nekoliko nedjelja.

29.11.2008.

Ajet za ljubav

 

Ovo je jedan stari arapski recept za učvršćivanje ljubavi između partnera.Tokom četrnaest dana treba svaki dan 14 puta ponoviti ovaj kuranski ajet na šećer i puhnuti u njega, preko desnog dlana.Nakon dvije sedmice, kada se završi sa obredom, šećer treba da koriste oba partnera tojest da ga konzumiraju u kafi,soku, vodi ili pomješanom u kolače.

 

Ajet glasi: Ve minen nasi mej jetehhizu min dunilahi endadej juhibbunehum ke hubbillah velezine amenu ešeddu hubbel lillah.Velev jeralezine zalemu iz jeravnel azabe ennel kuvete lilahi džemiav ve enelahe šediul azab“.

27.11.2008.

Tespih fali

 

Za tursko gatanje tespihom potrebno je pronaći onaj veliki tespih od 99 zrna sa kićankom.Onda se nanijeti ili namjeni pitanje koje na koje se želi dobiti odgovor.Zatim osoba izgovara „Šu, šu išim olađaksa , ileri geri hizli sallansin“.Iza toga prouči tri puta suru Ihlas i jednom Fatihu sa tim da proučeno pokloni mrtvima.Onda se tespih zavrti na obje ruke, oko zglobova ili lakta i iznenada baci na pod.Od položaja i oblika koji se tom prilikom stvorio određuje se odgovor na pitanje.Na primjer, ukoliko se tespih premota na dva mjesta onda se tumači, ako je u pitanju ljubavno gledanje, da predstoje dva raskida i slično.Ukoliko tespih padne otvoren, bez premotavanja, onda je to znak velike sreće, otvorene sudbine i slično.Ovakav vid gatanja, osim u Turskoj, jako je popularan i na Kosovu.

27.11.2008.

Fasulja fali

 

Kod Turaka proricanje sudbine je veoma rašireno i popularno što dokazuje mnoštvo tehnika gatanja poput su fali (gatanja u vodu), ateš fali (gatanje vatrom), bugday fali ( gatanje pšenicom), bakla fali (gatanje bobama), kureg kemigi fali (gatanje u plećku), kahve fali, horoz fali, iskambil fali, tespih fali i  tako dalje.

Većina navedenih tehnika proricanja poznate su i na našem području, no, od sviju nabrojani najpoznatija je i time i najraširenija metoda koja se kod Turaka naziva fasulja fali a u Bosni i Hercegovini – falanje u grah.Turci umjesto zrna graha često koriste kamenčiće, zrna kafe, bobice ili čak suhe kuglice ovčijeg izmeta.Kahin ili falci (faldži) je naziv za osobu koja tumači simbole i zbirove u samom gatanju ili falanju.

Da bi se samo gatanje izvršilo potrebno je imati jasan nijet tojest pitanje na koje se želi odgovor a onda se 41 zrno graha, bobica ili kamenčića razdijeli u tri manje hrpe pa se iz svake odvaja po četiri zrna.Ukoliko gata kamenčićima falci prvo izgovara ovu basmu:

 

Asagi tarafim Er-Gizav,

Kuyruk tarafimda da Er-Gizav,

Gizav' in baši ak taš,

Gizav' in baši mavi taš.....

 

Kada razdijeli zrna ispred sebe dobija figuru sastavljenu od devet hrpica od kojih svaka ima svoje zasebno značenje – put, čelo, odžak, dušman, ruka, prag, srce....na osnovu kojih tumači nečiju sudbinu.Sudbina kao sudbina u svojim putevima ima dobrih i loši strana pa tako kahin može pored onih lijepih vidjeti i jako ružne kombinacije.Jedna od njih se zove erkisi sal ili tiširun sal tojest muška ili ženska smrt...Naravno, i u ovakvom gatanju ima nekoliko varijanti tumačenja pa ono, u najvećem broju slučajeva, zavisi od samog faladžije i metode kojom se služi.Ovo je primjer jednog tumačenja cijele figure:

 

lijevo rame..............glava................desno rame

 

lijevi bok...............srce.................desni bok

 

stopa................kazan....................stopa

 

26.11.2008.

Iz vračarine prakse

 

Turkinje su poznate kao izuzetno sposobne vidarke sklone upotrebi ljekovitog bilja ali i magije u svom radu.Sa takvim umijećem i danas, u dvadesetprvom vijeku, konkurišu oficijelnoj medicini u liječenju pojedinih bolesti, kao u ovom slučaju glavobolje.

 

Onaj koga boli glava sjedne a kari kodža ili vračara stoji iznad njega.Golim rukama uzima iz vatre jedan živi ugljen i njime, prebacujući ga iz ruke u ruku, pravi krug oko bolesnikove glave govoreći:

 

Ag yel misin, kara yel misin, sari yel misin?

Her neysen ćik.Eger ćikmazsan, degirmendžilerin

ve  sidžak ekmek yapip da vermeyenlerin gunahi

senin boynuna olsun.

23.11.2008.

Ljubavno bajanje

 

U turskoj magiji postoji mnogo načina da se kod nekog izazove ljubavna, ali i seksualna, pažnja i zanimanje.Jedan od takvih rituala je i ovaj – za samo čaranje je potrebno sedam zrna crnog bibera i sedam zrna bijelog tamjana.Preko bibera i tamjana se posebno očita ova džinska dova 41 put.Prije svakog očitavanja treba reći nijet tojest namjeru, ukratko ona bi se izrekla ovako – n.n ili taj i taj umirao i crkavao od ljubavi za mnom, izgorio od ljubavi i želje kao ovaj biber i tamjan.Vrlo je važno u toku ovog rituala biti skoncentrisan i razmišljati o željenoj osobi kako bi se sam obred što više ojačao i usmjerio u pravom smjeru.

 

Erahini, Erahini, Feraherin

Herijjen Šehrijen, ja Mahadenu

ev Behtemki Šemon Vejhengi Ezderihon

ve Esahijon ve Emlihon ve Adirijon

ve Melihon ve Gaferihon ve Misterijon

ve Elimon ve Kalimon ve Inadigun

ve Mafidon ve Hašimijon ve Malidon

Šemion

ve Miligon Hat, Hat, Af, Af, Šal,Šal, Elinage, Elinage.

 

Kada se izreče dova iznad bibera i tamjana zrna se bace u vatru.Ovo čaranje se ponavlja tri,sedam ili jedanaest noći.

23.11.2008.

Magija brojeva

 

U turskim ljubavnim čarolijama često se susreću brojevi 3, 7, 9, 21, 40, ili 41 kao magični stimulansi svakog buyu rituala.Parni brojevi, a tako i dani, čini se namjenjeni su negativnoj energiji te samim time kara buyu ili crnoj magiji.

 

 

 

Sudbinska trojka

 

 

Trojka je, svakako ,u turskoj magiji brojka sreće i sudbine, naime, djevojka „zatvorene“ sreće tri puta nad glavom zaključava i otključava katanac i tu radnju ponavlja tri petka.Tri su takozvane „crne srijede“ do Hidrelleza u kojima običan narod izvodi razna gatanja i vračanja kako bi obezbjedio sebi zdravlje, sreću, berićet i ljubav.Na Hidrellez djevojka odabire raskršće sa tri puta kako bi na njemu obavila ljubavno gatanje.

U ritualu kuršun dokmek (salijevanje olova) Turkinja tri puta izlijeva rastopljeno olovu u vodu.

 

Broj ljubavi - 7

 

 

Broj sedam bez sumnje je broj ljubavi.Djevojka broji sedam zvijezda, tokom sedam noći, kako bi usnuli svog suđenika.Ili u želji da izazove ljubavnu čežnju kod nekog momka, i time ga natjera da je potraži, ona izvodi buyu vračanje u kojem koristi sedam zrna crnog bibera i tamjana.Samo čaranje ponavlja tri, sedam ili jedanaest noći.Sedmica je, poput trojke, broj sudbinske sreće – djevojka „zatvorene“ sudbine na Hidrellez (Jurjevo) otključava vrata sedam kuća kako bi „otključala“ i svoju sudbinu.Ona također u svojim obredima koristi i sedam kamenčića ili vodu sa sedam česmi.

U najvećem broju  buyu vračanja na koncu se veže sedam čvorova, bilo u namjeri da se neko „sveže“ spolno ili ljubavno ili, pak, razveže tojest oslobodi magijskog uticaja.

Još moćniji od jedne sedmice jesu dvije tako da je broj 77 rezervisan za brze rituale, poput onog sa kosom.Pošto kradom uzme pramen kose od željene osobe djevojka oko njega omota komad žice i 77 puta izgovori jednu te istu dovu.Odmah nakon toga baca je u vatru tjerajući željenu osobu da, doslovno, poludi od ljubavi.

 

....
23.11.2008.

Buyu moć crnog bibera

 

U buyu ljubavnim činima posebno omiljene su one uz čije se pomoć osvaja željena osoba.Izrazito često korišten rekvizit u ljubavnom omađijavanju na daljinu, bez kontakta sa osobom, jesu zrna crnog bibera, kojeg mogu zamjeniti i zrna graha, ječma ili tamjana.No, biber je zbog svoje specifične magijske osobnosti najviše zastupljen u svim turskim djevojačkim bajanjima.

Kako bi omađijala željenog momka, djevojka sedam noći uzastopno očitava nad 41 zrno crnog bibera sljedeću bajalicu sedam puta:

 

Šenuhin, šenuhin, tevekel,

ja medžnun ebanuk vedik,

ve hajra n.n. umire od ljubavi za n.n

bil haki lejahimi, lajaguin, lejafirin,

lejarušin, lejarugin, lejarušin,

leja šelšin elvahan.

Eladže, eladže, eladže.

Essaate, essaate, essaate.

 

Kada sedam puta ponovi ovu ljubavnu bajalicu zrna baca u vatru.U nastavku se kaže da se efekat ove buyu čarolije može očekivati te iste, treće ili sedme noći.

 

20.11.2008.

Kara čaršamba

 

Tri posljednje srijede do Hidrelleza nazivaju se kara čaršamba ili crne srijede i one su vrijeme kada se u narodu vrše razna vračanja i gatanja.U te dane su posebno aktivne seoske vračare i djevojke.Stare Turkinje koriste ove dane da liječe narod tako što bolesnika vode do neznanog mezara (bez nišana) i tu ga povale na zemlju, pa zemlju nožem zaokruže oko njega.Vjeruje se da se na taj način sa čovjeka skinu sve tegobe i zla, svaki sihir i buyu.Ovaj obred čovjeku daje, čak, i imunost na nadnaravne napade.

Posebno na crnu srijedu žene i djevojke čine razne obrede vezane za vodu pa se na rijeci ili potoku umivaju, da niz vodu ode svako zlo, da im lice zasija kao sunce i slično.Izuzetno omiljeno bilo je okretanje na vodeničkom vitlu tri puta.To su naročito upražnjavale djevojke želeći se što prije udati, uz nezaobilazna gatanja.

Mlade djevojke tu zadnju, treću crnu srijedu koriste da saznaju svoju ljubavnu sudbinu.Noću otvore šest kućnih prozora i na svakom osluškuju hoće li začuti napolju kakav razgovor.Riječi koje začuju, po vjerovanju, određuju njihovu sudbinu.Ako začuju neko muško ime tim će se početnim slovom zvati njen suđenik, čuje li riječi poput „eto me...“, „sad ću...“ njen će se suđeni ubrzo pojaviti i slično.

Kako bi sanjale suđenika djevojke sedam noći broje na vedrom nebu sedam zvijezda sa tim da zadnja zvijezda bude najviša na nebu.Uvijek poslije brojanja treba da idu leći u postelju, bez ijedne izgovorene riječi.Zadnje noći djevojka uzme abdest i klanja dva rekata namaza.Iza toga ponovo izbroji sedam zvijezda i ne razgovarajući ni sa kim ide leći u postelju.U toku te noći sanjat će muškarca za kojeg će se udati.

Prljave čarape djevojka ili mladić poture sebi pod jastuk na lijevu stranu i namjene u sebi želji da sanjaju suđenu osobu te legnu spavati.

18.11.2008.

Ljubavne čini

 

Turska ljubavna magija spada u najmoćniju magiju čije je čini teško ili skoro nemoguće razbiti.Najveći dio njenih obreda posvećen je vezivanju čvorova, zaključavanju kilita (katanca), prizivanju džinova, pisanju moćnih zapisa i vefkova u čije je zagonetne i mistične šifre i formule izuzetno komplikovano ući.Zbog toga i pokušaji da se ona skine često ostaju bez rezultata te se od nje jako zazire.Zašto je ova magija toliko moćna teško je naslutiti osim pretpostavke da većina njenih rituala dolazi iz starog Egipta koji je važio kao prijestolnica magije.

 

 

Djevojka baje željenom momku na slijedeći način; prvo uzme tri zrna takozvanog Arnavutskog /Albanskog bibera i nad svakim zrnom prouči suru Tebbet te puhne u njega.Onda, zrno po zrno, biber zatrpava u vrući pepeo a preko njega nagrne žeravice.Odmah zatim udari desnom rukom od zid i govori:

 

Elimi vurdum duvara

duvar oldu uć pare

birinden in ćikti

birinden Ismail peri ćikti

ini joladim ine

džini joladim ćine

Ismail periji joladim n.n

Durmadan, dinlenmeden bana gele.

 

A kako bi ga što više vezala uza se vežući zeleni ibrišim djevojka izgovara sedam puta naopako suru Ihlas i pri svakom izgovoru kaže sljedeće: Sina toga i toga za mene, kćerku toga i toga svezah u jedno tijelo, jedno srce i jednu dušu..Da se ne odriješi, da se ne odriješi, niko da nas ne odriješi.Kada sveže sve čvorove onda konac sa čvorovima nosi da stavi ispod nekog teškog kamena govoreći: Ehad, kjufven lem jekjun lehu ve lem juled Allah-us-samed Ehad kulhu vallah.

17.11.2008.

Hidrellez (6.maj)

 

 

Ono što se u BiH naziva Jurjevo u Turskoj se zove Hiderllez, u drugim državama poput Kosova on se naziva Hadirles ili Makedonije - Edirlez, kada se prema vjerovanju ondašnjeg naroda susreću dva sveca Hidir (vatra) i Ilijas (voda).Oni su vječiti putnici koji se jednom u godini, šestog maja, sastaju na razgovor.Prema turskim mitolozima Hidir je sa Musom silazio u podzemni svijet i tamo pio živu vodu ab i-hajat te zbog toga postao besmrtan., prema drugima njegovo je ime nekada bilo Belba bin Melekjan.No, kako bilo, Hiderllez je u turskom narodu oduvijek bio iznimno popularan i poštovan dan obilježen raznim obredima, vjerovanjima i ritualima.

 

Usidjelice, djevojke „zatvorene“ sudbine, na Hidrellez primjenjuju praksu otključavanja vrata.Na sam Hidrellez uzmu od sedam poznanika, sedam kuća, ključeve pa ih svih sedam otključa uz dovu „kismet aćma“.Pošto to uradi vjeruje sa joj je sudbina tojest sreća u ostatku te godine otvorena i naklonjena.

 

Na Hidrellez u Turskoj je običaj jesti i piti sve što počinje sa slovo S – sut-mlijeko, sarimsak-češnjak, sogan-crveni luk, simit-sezam, sucuk-sudžuk, salća-umak, sutlać-sutlijaš, salatalik-krastavac....Na ovaj dan obavezno se kuha čorba i keškek/kešket.

 

Na Hidrellez vrata hambara trebaju biti širom otvorena kako bi berićet ušao u njega.

 

Na Hidrellez posije se grah kako ne bi bio, prema vjerovanju, crvljiv.

 

Kad se nešto neće da primi ili okalemi Turci savjetuju da se to učini na sam Hidrellez i uspjet će.

 

Na ovaj dan se treba ljuljati na dudu kako bi sa čovjeka spali svih grijehovi koje je skupio u zadnjih godinu dana.

 

  Uoči Hiderlleza pa sve do sabaha turske vještice takozvane „cadi kari“ imaju običaj da bacaju svoje buyu čarolije na kuću i stoku nekog domaćina te se on od njih štiti tako što već uoči Hiderlleza na ulazna vrata u kuću ali i u dvorište objesi nekoliko stručaka žare.

 

U Turskoj je običaj, kao i u BiH, da se na Hiderllez pali vatra preko koje se preskače tri puta kako bi se odagnala svaka bolest sa čovjeka.Onog kog namažu pepelom ove vatre po čelu  te će godine biti pun bolesti.

 

Djevojke „zatvorene“ sreće (kismeta) na bazaru prije Hidrelleza kupe nov, nekorišteni kilit pa ga čuvaju do ovoga dana.Na Hidrellez same sebi preko glave tri puta zaključaju i otključaju kilit.Nakon trećeg otključavanja kilit bace daleko od sebe.

 

Kismet aćma dova:

 

 

Allah dedim kale yaptim

La illahe illallah dedim kilit vurdum

Muhammeder resulullah dedim muhur bastim

Ya Latif Ya Vedud la ilahe illallah Ya Hayrel Halas

Imdadima yetiš hizir Ilyas.

15.11.2008.

Magijom do impotencije

U turskoj kara buyu ili crnoj magiji postoji jedan mračni dio ljubavnih sihira koji se bavi izazivanjem seksualni problema, posebno kod muškaraca.Takvom se magijom smatra svaka vrsta čvora čijim se vezivanjem nabacuje zlo.Na udaru su posebno osobe u braku kojima noću ova magija prijeti da poremeti mir u braku i spavaćoj sobi.Ovakvoj magiji su naročito sklone džinhodže i stare Turkinje služeći se vezivanju čvorova na koncu (užetu), zaključavanjem katanca ili zatvaranjem otvorenih makaza.

Koliko je ta magija moćna najbolje pojašnjava obred njenog pravljenja.Kada džinhodža želi „svezati“nekog muškarca na daljinu u namjeri da ugrozi njegovu seksualnu moć u odnosu sa ženom ili ljubavnicom on koristi metar dug konac ili konop.Na njemu će svezati sedam čvorova, no, prije toga konac će namočiti u neko mirisno ulje.Pri svakom vezanju čvora izgovorit će slijedeće: „ma agna annij malijeh...“

Ovaj sihir ubrzo počinje djelovati na namjerenog muškarca izazivajući kod njega, u blažem slučaju, samo seksualnu nezainteresiranost ka ženi ili u onom kobnijem – umrtvljenost uda.Koliko je taj sihir težak i opasan, te se i teško skida ako se ne poznaje odgovarajući metod, najbolje kazuje upozorenje kako će svi oni koji ga budu pravili na sudnjem, kijametskom danu vući lanac dug 70 metara.U njemu će biti okovani i mučeni, u strašnim mukama.

 

Spas od zlih čini

U razbijanju ovakvih, nezgodnih sihira potrebno je slijediti sličnu metodu.Međutim, kako je uglavnom nemoguće naći konac ili uže sa zavezanim činima osoba koja skida magiju potraži novo uže dužine dva metra i na njemu sveže sedam čvorova.Odmah iza toga ih razvezuje govoreći potrebnu molitvu, odriješujući jedan po jedan on puše u svaki čvor.Kada to završi, ulije u fildžan vode i u njemu pokvasi uže ili konac dajući "vezanom" muškarcu da popije svu vodu.Čim se konac osuši on se baci u vatru i time su svu sihiri razbijeni te je muškarac oslobođen magijske vezanosti.

 

Otkrivanje naručioca zla

Skidanje ovih seksualnih sihira radi se i upotrebom zapisa u čijem se sadržaju, između ostalog, nalazi i crtež lanca.Nakon ispisivanja zapis se stavi u čašu mlake vode."Vezani" muškarac popije tri gutljaja te vode a ostatak prolije preko glave na put kako bi je neko nagazio i ponio zlo sa sobom.

A da bi se na kraju otkrila osoba, naručitelj vezivanja, koristi se sedam zrna pšenice.Pošto se nad njima prouči 40 puta sura Fatiha te 7 puta sura Ihlas daju se žrtvi magije da ih petkom uvečer, jedno po jedno, zakopa u zemlju.Nakon tri noći od toga žrtva će susresti svog dušmanina.Navodno, džini natjeraju naručitelja da se sam otkrije.

  

„Vezanje“ mladoženje

 

U namjeri da se osujete sve dušmanske čarke i nabace na mladi bračni par hodža koji će ih vjenčati, prije same ceremonije, na maramici zaveže čvor koji nakon vjenčanja odveže.Neke rituale vrši i sam mladoženja, tako, odlazeći u bračnu sobu on sa sobom nosi nož u koricama i zaključani kilit koje na samom ulazu u sobu vadi tojest otključava.Također, pod svoj jastuk stavlja pištolj ili olovno tane...

13.11.2008.

Buyu vradžbina

 

U turskoj buyu magiji zle čarolije imaju svoje posebno mjesto i one spadaju u grupu kara buyu/crna magija.Njima se na sve načine želi utjecati na određenu osobu nadnaravnim silama kako bi se kod nje stvorilo zlo i nesreća.Jedna od takvih, pogubnih, sihira je i onaj sa kašikama.Kad sihirbaz ili džinhodža želi da posvađa i mrazi muža i ženu ili braću i sestre on gleda da krišom dođe do kašika sa kojima oni jedu.

Na poleđini svake napiše njihova imena a onda odlazi na mezarje da potraži neki novi, svježi grob.Njega raskopa i otkine sa mrtvačkog pokrova komad tkanine kako bi kašike zamotao u nju i zakopao u mezar ali odvojene.Nakon kraćeg vremena ova buyu vradžbina izazvaće kod osoba na koje se džinhodža namjerio svađu i veliku mržnju.

11.11.2008.

Magija katanca

Sve po božijoj sudbini

 

 

Iako se kod Turaka sreće neopisivo velika vjera u božiju sudbinu, sve što se događa po Allahovoj je volji, postoje, ipak, i neki izuzeci u tom razmišljanju kada se promišlja na drugačiji način.Možda je bolje i jednostavnije reći da se to događa najviše zbog tradicionalnog načina života u kojem se na čitavo bivstvovanje nekog pojedinca mjeri njegovom sposobnošću da uđe u brak i osnuje familiju.Kao i uvijek u takvim društvenim cjelinama najviše su pogođene žene tojest djevojke izložene osudi okoline ukoliko ne ispune ono što se očekuje od njih – da na vrijeme uđu u brak.

 

Upravo iz tog razloga u prošlosti se razvila jedna obimna magijska grana, zasnovana na gatanju i vračanju, koja se naziva ljubavna magija.Njen cilj je isključivo povezan sa namjerom da mladić a posebno djevojka na što lakši i brži način oženi se ili uda.Vračanje i gatanje naročito se poziva u pomoć u slučajevima kada to društveno očekivanje izostane.

 

Turci smatraju da postoje ljudi sa „otvorenom“ i „zatvorenom“ srećom.U prvu grupu spadaju one osobe koji se ožene i udaju na vrijeme dok u ove potonje ulaze svi oni koji se u narodu karakeriziraju starim momcima i djevojkama.Za tu lošu kob, osim fizičkog izgleda, krivi su po vjerovanju Turaka i  nadnaravni uticaji pa se smatra da nose nečije proklestvo na sebi, od nekog pretka, ili su pod jakim uticajem sihira, zazora ili nekog drugog zla.Događa se, opet prema vjerovanju Turaka, da mladića prokune ostavljena djevojka ili obrnuto pa mu se i zbog toga „zatvori“ nafaka.Uglavnom, pate od nevidljive tegobe koja im blokira sreću i tako gube najbolje godine svog života prepuštajući se očaju i tuzi.

 

 

Turski amanet

 

Velika većina raznih magijski obreda i vjerovanja došla je u Tursku iz stare Perzije kroz arapske narode, doživljavajući pod jakim uticajem islamske vjere svoju prilagodljiviju varijantu.Takve asimilirane obrede i vjerovanja Turci su kasnije donijeli na područje Balkana gdje su naišli na plodno tlo od Bosne preko Srbije, Rumunije i Bugarske te ostalih okolnih zemalja.Danas se istražujući nailazi na puno turskih vjerovanja o uroku, gašenju ugljena, salivanju olova, nošenju hamajlija, pljuckanju od zla, zaključavanju katanca, vezanju čvorova, ljubavnim činima, magijskom liječenju i sličnog.I ovdje su oni doživjeli svoje manje preinake i prilogođavanja podneblju ali ostala je originalna suština svakog od njih.Zato se može i konstatirati kako je ovo područje Europe i dalje ka Turskoj možda najviše sklono vjerovanju u magiju i čudesa.

 

 

 

Katanac preko pupka

 

 

Djevojka udavača kojoj se nikako ne da udati tojest djevojka „zatvorene“ sreće u petak, ispred džamije, dat će prvom čovjeku koji će u nju ući da obavi džuma namaz otvoren katanac.Čim uđe u džamiju on će ga zaključati i cijelo vrijeme držati uza se a kada iziđe uz dovu (proučit će tri puta suru Ihlas i jedanput suru Fatihu) otključat će ga.

Ovaj se obred isključivo obavlja petkom a narodno vjerovanje tvrdi da se mora ponoviti tri puta (petka) kako bi bio sretan i ukabuljen kod Boga.Taj ritual predstavlja imitaciju otključavanja sudbine (kismeta) povezanim sa svetim mjestom, džamijom.

U drugim obredima djevojka „zatvorene“ sreće otključava katanac na središtu raskršća koji se račva u četiri puta.Umjesto njega, djevojka katanac može otključati i iznad svog pupka...

Kako je u Turskoj vrlo živo vjerovanje u vile (periler) i njima se djevojka okreće u nadi da će joj pomoći što očigledno ima veze sa tim što one spadaju u ženske duhove neizmjerne ljepote i privlačnosti.Vile se, prema turskom vjerovanju, i udaju tako da mogu pomoći i onim djevojkama koje to traže od njih.Kako je jezero omiljeno mjesto za njihovo okupljanje djevojka udavača , po savjetu hodže, nasut će jezerske vode u šest flaša i povezat će ih sve u jedan konop.Prvu če flašu odvezati sa užeta na raskršču četiriju puteva i tu je razbiti, drugu flašu vode će staviti u temelje neke kuće ili štale, treću flašu bacit će niz potok ili rijeku, četvrtu  će zakopati u jedan muški grob.Iz pete flaše će popiti vode a ostatkom poprskati po cijeloj kući dok će sa onom zadnjom, šestom, okupati se.Na taj način razbit će svoju nesretnu kob i uskoro se i udati.Cijelim obredom ona odvezuje flašu po flašu sa konopa i time na simboličan način odriješuje i svoju sreću.

10.11.2008.

Vezivanje na daljinu

Turska djevojka da bi omađijala nekog mladića i na njega bacila svoje buyu vradžbine noću uzima 41 zrno bijelog graha i nad svakim zrnom pročita prvi deset redova sure Džin te puhne u njega.Kada to učini grah baca u vatru i izgovori "n.n moja ljubav, ja (reći ime i prezime) njegova ljubav u vatra gorio, od čežnje umiro, meni što brže došao.Ja đelsun, ja gebersun, ja batersun, ja divani deli olsun.

 


Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul uhiye ileyye ennehusteme`a neferun minelđinni fekalu inna semi`na kur`anen `ađeben.
2. Yehdiy ilerrušdi feamenna bihi ve len nušrike birabbina ehaden.
3. Ve ennehu te`ala đeddu rabbina mettehaze sahibeten ve la veleden.
4. Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna `alellahi šetatatan.
5. Ve enna zanenna en len tekulen`insu velđinnu `alellahi keziben.
6. Ve ennehu kane riđalun minel`insi ye`uzune biriđalin minelđinni fezaduhum rehekan.
7. Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb`asallahu ehaden.
8. Ve enna lemesnessemae feveđednaha muliet haresen šediyden ve šuhuben.
9. Ve enna kunna nak`udu minha meka`ide lissem`i femen yestemi`il`ane yeđid lehu šihahaben resaden.
10. Ve enna la nedriy ešerrun uriyde bimen fiyl`ardi em erade bihim rabbuhum rešeden.

08.11.2008.

U kontaktu sa džinom

 

Vjerovatno najveći doseg koji može neki praktičar magije doseći je onaj kada uspije stupiti u kontakt i konverzaciju sa duhovnim bićima, kako bi uz njihovu pomoć obogatio svoje znanje ili rješio neki konkretni problem.U turskoj magiji od davnina je poznato sakupljanje daire (sazivanje daire) kada neki šejh, hodža ili derviš preko djeteta-medija priziva skupinu džinova da bi saznao lijek nekom bolesniku.No, postoje i drugi načini komunikacije sa određenim duhovima poput vila ili hudama.Jedan od lakših oblika prizivanja džinova je svakako onaj kada se tokom 40 dana ponavlja sura Džin određeni broj puta.Osim te molitve u praksi su još neke, kao u slučaju komunikacije sa Kevtanom.

 

Prizivanje džina po imenu Kevtan vrši se, kao i sva druga zazivanja, u samoći.Prizivalac mora biti vrlo oprezan pri samom kontaktu koji započinje ponavljanjem slijedeći molitvi:

 

Karia – 5 puta

Zilzal – 8 puta

Leheb – 5 puta

Kurejš – 5 puta

Fil – 5 puta

 

Nakon komunikacije sa duhovnim bićima potrebno je izreći dovu sa kojom se džini primoravaju na razlaz i odlazak, ona se izgovara tri puta:

 

Bismillahirrahmanirrahim.Insarifu ila mekanikim barakellahu ve alejkum ja ervahil ulvijetti ves suflijjeti insarifu ila mevatinikum ve džealn amin beyni ejdijhim sedden feagšejnahum fehum layubsirun, barakellahu minkum ve alejkum.

04.11.2008.

Ljubavni efsun

U turskoj magiji djevojke i žene da bi omađijale i pridobile nekog muškarca gledaju da na svaki način dođu do njegove kose tojest do sedam dlaka iznad čela.U satu Jupitera iznad njih sedam puta prouče suru Džin, obavezno svaki put između ponavljanja govoreći svoju ljubavnu želju ka toj osobi.Kad završe sa učenjem sure dlake uviju povoštenim koncem i zakopaju negdje vani, u zemlji, zatrpavajući rupu u zemlji svojom nogom.

Smatra se da ovakvim čaranjem žena „okreće“ muškarcu pamet za sobom i čini ga opsjednutim njome.

03.11.2008.

Tilsumi

Zasigurno najmoćnija ljubavna magija na svijetu je ona arapska što dokazuje na stotinu ljubavnih zapisa, vefkova, tilisuma i efsuna ili čarolija.U turskim prijevodima arapskih grimoara posebno popularne su opsjedajuće čini takozvane deli divani (neka poludi), za koje se tvrdi da bi i kod eunuha stvorile čežnju i pomamu.

Turkinje, kako nekad tako i sada, a posebno one mlade imaju običaj nositi uza se moćne šifrirane zapise ispisane čudesnim formulama i znacima.Takvi zapisi ili bolje rečeno tilsumi upotrebljavaju se samo noću, obično iza ponoći, kada su džini potčinjeni magičnom tekstu najaktivniji i najuslužniji.

Pošto jer ovo polje magijskog djelovanja vrlo veliko tilsumi se pišu i koriste na razne načine.Neki se od njih ispisuju na staroj i prljavoj odjeći željene osobe, drugi na komadiću čistog papira...Oni čija je namjena doslovno natjerati nekog da se zaljubi u određenu osobu piše se tamnim mastilom na jajetu crne kokoške.Pošto se skuha i potrpa u pepeo vatre čeka se sedmica dana da dođe do željenog zaljubljivanja do tada potpuno nezainteresirane osobe.

01.11.2008.

Ljubavna čarolija

Da biste probudili nečije zanimanje za vas iskušajte ovaj ljubavni recept turske magije.Morate pronaći što stariju konjsku potkovicu i nad njome izgovoriti ime voljene osobe te proučiti Ajetul Kursiju.Potkovicu, zatim, pomješati u  pepeo vatre zapaljene na nekom osamljenom mjestu i ostaviti je da se sama od sebe ugasi.U isto vrijeme dok se to bude događalo namjenjena osoba će početi osjećati vaše ljubavne signale.

Turkish Magic
Web Development
Web Development
Web Development
Free Counter

Powered by Blogger.ba